PIANOFILES BANNER

navigation bar

    

MATERIJAL SA YT

Sav materijal vezan za lekcije sa youtube kanala će biti postavljen ovdje. 

Lekcija 1:
Svig ritam
note džez improvizacije
Primijetili ste da sam pola kompozicije napisao u "normalnom" ritmu, a pola u sving ritmu. Sving je kada se prva osmina svira kao prve dvije note triole (legato), a druga osmina kao treća nota triole.